WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Ruchliwość Społeczna

Twórcą teorii ruchliwości społecznej był P. Sorokin Ruchliwość społeczna jest to przesuwanie się jednostek, zbiorowości (i innych elementów struktury) w przestrzeni społecznej. Ruchliwość informuje nas o tym, czy dane społeczeństwo jest otwarte, czy zamknięte. Natężenie ruchliwości charakteryzuje relacje między grupami w społeczeństwie (duże natężenie – społeczeństwa otwarte; mała ruchliwość – społeczeństwa zamknięte). Społeczeństwa otwarte – status społeczny zależny jest od jej indywidualnych osiągnięć. Dominują pozycje osiągane. Społeczeństwa zamknięte – dominują pozycje przypisane, system zróżnicowania usankcjonowany jest prawnie, obyczajowo (np. system kastowy w Indiach). Funkcje procesu ruchliwości: 1) funkcje strukturotwórcze – ruchliwość przyczynia się do tworzenia i reprodukcji struktury społecznej. 2) funkcje efektywnościowe – forma i natężenie ruchliwości związane są ze zmianami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi. 3) funkcje integracyjne – wskazują na związek ruchliwości społecznej ze stabilnością systemu. Ruchliwość jest formą legitymizacji ustroju. Rodzaje ruchliwości: 1) ruchliwość jednostkowa – zmiany pozycji społecznej lub dystansu dotyczą pojedynczych osób – np. awans zawodowy. 2) ruchliwość grupowa – dotyczy całych grup; np. awans klasy robotniczej po II wojnie światowej. 3) ruchliwość pionowa (wertykalna) – awans lub degradacja jednostek lub zbiorowości. 4) ruchliwość horyzontalna (pozioma)

[Czytaj Całość…]