Ω Socjologia.XMC.pl ✔️ » Socjalizacja wtórna Socjologia Pracy Religii Kultury Tożsamość Socjalizacja

WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Socjalizacja

Człowiek jest istotą społeczną. Nie może istnieć poza społeczeństwem – jest odbiciem wychowującego go społeczeństwa. Człowiek powinien podporządkowywać się „interesowi społecznemu”. Socjalizacja – w znaczeniu węższym jest procesem dotyczącym dzieci, dotyczy kształtowania według pewnego wzoru. Socjalizacja – wychowanie + działania nieintencjonalne. Socjalizacja przebiega w dwóch zasadniczych etapach: 1) Pierwotna – kształtuje podstawowe elementy osobowości człowieka. […]