Ω Socjologia.XMC.pl ✔️ » Rodzaje Socjologia Pracy Religii Kultury Tożsamość Socjalizacja

WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 System Społeczny Zakładu Pracy

Elementy a) Cele i zadania ( gospodarcze i społeczne ) zakladu pracy b) Ludzie i środki za pomocą których realizują te cele c) Pozycje i cechy społeczno – zawodowe d) Organizacja społeczna , która dynamizuje system spol. Zakl. Pracy wrz z jego element. e) Właściwa sobie struktura wartości f) Zdolność adaptacyjna do środowiska Jakie Funkcje […]

👍 Ład Społeczny

Przejawy ładu społecznego: 1. ograniczanie indywidualnej spontaniczności 2. komplementarność działań ludzkich 3. przewidywalność ludzkich zachowań 4. spójność norm wyznaczających porządek społeczny 5. ciągłość życia społecznego Stanisław Ossowski – Koncepcje ładu społecznego: Istnieją trzy podstawowe typy zachowania zbiorowego: 1. Członkowie zbiorowości zachowują się zgodnie z normami i wzorami utrwalanymi przez tradycję. Są to zachowania bezrefleksyjne. 2. […]

👍 Interakcje i Więzi Społeczne

Podstawową sferą zainteresowania socjologów jest działanie społeczne, jako zorientowane na innych ludzi – Max Weber (lata 20-te XX wieku). Empatia – wczuwanie się w sytuacje drugiego człowieka – jest podstawową umiejętnością i zadaniem socjologa. Typy interakcji: 1. Interakcje werbalne – typy: Wymiana: (P. Blau; Emerson) polega na tym, że coś robimy dla kogoś z zamiarem […]