WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

👉 Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Osobowość Jednostki

Na osobowość jednostki składają się trzy rodzaje elementów: 1) Elementy biogenne – przekazywane dziedzicznie wyposażenie biologiczne. 2) Elementy psychogenne – przekazywane dziedzicznie wyposażenie psychiczne. Są one plastyczne i mają skłonność do modyfikacji (w procesie socjalizacji) : pamięć, inteligencja, wola, wyobraźnia, temperament, spostrzegawczość itp. 3) Elementy socjogenne – są nabywane w procesie socjalizacji, przekazywane są przez osoby biorące udział w tej socjalizacji w charakterze „znaczących innych”. Elementy socjogenne (J. Szczepański wg. Floriana Znanieckiego) 1. Kulturowy ideał osobowości 2. Role społeczne spełniane w grupach społecznych 3. Jaźń subiektywna – wyobrażenie o własnej osobie wytworzone pod wpływem innych ludzi. 4. Jaźń odzwierciedlona – zespół wyobrażeń o sobie „odczytanych” z wyobrażeń innych ludzi o nas samych. Elementy biogenne – Pewne elementy naszej konstrukcji biologicznej są determinantami naszej osobowości: – Pionowa postawa – Chwytliwe ręce – Wzrok skierowany naprzód, umożliwiający trójwymiarowe widzenie – Duży mózg

Czytaj Całość…