Ω Socjologia.XMC.pl ✔️ » Cechy Socjologia Pracy Religii Kultury Tożsamość Socjalizacja

WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Socjologia Kultury Masowej

Określenie kultury masowej. Kultura masowa narodziła się jako produkt wtórny rewolucji przemysłowej wraz z industrializmem i urbanizacją. Pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas ludzkich. Przedmiotem dotychczasowych badań nad KM są zjawiska intelektualnej, […]

👍 Ład Społeczny

Przejawy ładu społecznego: 1. ograniczanie indywidualnej spontaniczności 2. komplementarność działań ludzkich 3. przewidywalność ludzkich zachowań 4. spójność norm wyznaczających porządek społeczny 5. ciągłość życia społecznego Stanisław Ossowski – Koncepcje ładu społecznego: Istnieją trzy podstawowe typy zachowania zbiorowego: 1. Członkowie zbiorowości zachowują się zgodnie z normami i wzorami utrwalanymi przez tradycję. Są to zachowania bezrefleksyjne. 2. […]

👍 Interakcje i Więzi Społeczne

Podstawową sferą zainteresowania socjologów jest działanie społeczne, jako zorientowane na innych ludzi – Max Weber (lata 20-te XX wieku). Empatia – wczuwanie się w sytuacje drugiego człowieka – jest podstawową umiejętnością i zadaniem socjologa. Typy interakcji: 1. Interakcje werbalne – typy: Wymiana: (P. Blau; Emerson) polega na tym, że coś robimy dla kogoś z zamiarem […]

👍 Socjologiczna Analiza Kultury

Kultura obejmuje wartości powszechnie uznawane przez członków grup; normy określające sposoby zachowań oraz dobra materialne, które ludzie wytwarzają. Wartości: Abstrakcyjne ideały Normy: Zasady, reguły według których ludzie postępują. W języku potocznym kultura oznacza aktywność wyższego rzędu – np. malarstwo, sztuka itp. W socjologii pojęcie kultury odnosimy do sposobu życia, stylu ubierania się, sposobów spędzania czasu […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >