Ω Socjologia.XMC.pl ✔️ » Cechy grupy społecznej Socjologia Pracy Religii Kultury Tożsamość Socjalizacja

WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Zbiorowości Społeczne

Grupa społeczna (wg. Szczepańskiego) to pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Cechy grupy społecznej: a) Organizacja wewnętrzna – może mieć formalny i nieformalny charakter. Jest to system instytucji, form kontroli i zachowań. b) Wspólne wartości – materialny i niematerialny […]

👍 Ład Społeczny

Przejawy ładu społecznego: 1. ograniczanie indywidualnej spontaniczności 2. komplementarność działań ludzkich 3. przewidywalność ludzkich zachowań 4. spójność norm wyznaczających porządek społeczny 5. ciągłość życia społecznego Stanisław Ossowski – Koncepcje ładu społecznego: Istnieją trzy podstawowe typy zachowania zbiorowego: 1. Członkowie zbiorowości zachowują się zgodnie z normami i wzorami utrwalanymi przez tradycję. Są to zachowania bezrefleksyjne. 2. […]